top of page

 Raadslid gemeente Westervoort

CDA Westervoort 

Wie ben ik

Even voorstellen

Mijn naam is Stanley Neyndorff en ben getrouwd met de in Westervoort geboren en getogen Annoeska. Samen hebben we drie kinderen (twee dochters en een zoon). Ik voel me bevoorrecht met hen en geniet van de gezinsmomenten. Het is fijn om thuis te zijn, te smullen van een heerlijke maaltijd en een goed gesprek, maar ook heerlijk samen er op uit te trekken om nieuwe plekken te ontdekken en te ontspannen. Al meer dan 24 jaar ben ik werkzaam als ondernemer in de reclame en marketingcommunicatie en business consultancy. Sinds 2015 richt ik mij alleen nog met een adviespraktijk, op sociale projecten die impact hebben in onze samenleving en begeleid ik mensen 1 op 1 in de groei naar beter.

Daarnaast ben ik een fanatiek hardloper (trial running) en maak ik met persoonlijke relaties wandel/karakter tochten zowel in Nederland als daarbuiten.

Drijfveren: Aanmoedigen, anderen gelukkig maken en vernieuwen
Kernwoorden: Oplossend, samen positief, warm, passie, echtheid, veranderingen, krachtig en ideeën

 

Waarom ben ik in de politiek gegaan?

CDA Westervoort 100% lokaal

In Nederland en dus ook in Westervoort staan we voor ongelofelijk veel uitdagingen, zoals corona, kansengelijkheid, armoede, WMO/jeugdzorg, betaalbare woningmarkt, financiën, etc. Dit zijn geen uitdagingen die zichzelf oplossen.
Inwoners staan nog steeds sceptisch tegenover de lokale politiek en voelen zich niet altijd gehoord  en betrokken. Team CDA Westervoort wil met nieuwe ambitieuze gezichten in beweging blijven door te verbinden en te staan en gaan voor wat de Westervoortse samenleving bindt en vindt. Het Team CDA Westervoort heeft een mooi programma ontwikkeld voor de raadsperiode 2022-2026.

Als nieuw gezicht van team CDA Westervoort, wil ik, met mijn (ondernemers)kwaliteiten, competenties en ervaringen, hieraan een bijdrage leveren en de Westervoortse inwoners en ondernemers inspireren om samen in beweging te komen naar beter.

                   

                     Wat wil ik voor Westervoort bereiken?

De betekenis van werk

Waar ik me voor wil inzetten zijn kwetsbare inwoners met specifieke zorgvragen. Mensen die soms leven in armoede, een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren en/of door omstandigheden niet mee kunnen doen in de samenleving. Met gezond verstand werken aan betaalbare oplossingen voor veranderende omstandigheden en betere welzijn.

Voor inwoners die willen en kunnen werken initiatieven inzetten die motiveren, stimuleren en vooral uitdagen om betaalde arbeid te verrichten. Om zo de betekenis ervan (niet afhankelijk zijn van weldoeners, sociaal en zingeving), te gaan voelen en te ondervinden.

Een gezond ondernemersklimaat

Als ondernemer heb ik het zweet in de kleedkamer veelvuldig kunnen ruiken met momenten van totaal ‘platzak’ zijn en ‘succes’ hebben. Veel ondernemers (zzp’ers/MKB’ers) hebben last van de van Corona periode, met economische maar ook psychische gevolgen, waardoor zij het niet meer aankunnen hun bedrijf op een verantwoorde manier voort te zetten. Zij vormen nog steeds de motor van onze economie en daar moeten we iets mee. Met een ontmoetingsplek kunnen we deze ondernemers verbinden met anderen, en samen bijdragen aan vormen van hulp en ondersteuning. Zo kunnen we deze motor draaiende houden.

Er is veel leegstand in het winkelgebied van Westervoort wat niet alleen het dorpsaanzicht verslechtert en verpaupert, maar ook tot gevolg heeft dat het winkelend publiek wegstroomt naar omliggende gebieden. Nadenken en inzetten op nieuwe, creatieve en haalbare initiatieven, die leiden tot een aanvullend en complementair aanbod van retail en horeca.

Daarom zou ik willen inzetten op een gezond ondernemersklimaat in Westervoort. Waarbij er voldoende ruimte is voor ondernemerschap wat niet alleen sociaal, maatschappelijk en economisch bijdraagt, maar ook voorziet in een acceptabel ondernemers inkomen. Er een atmosfeer ontstaat van wederkerigheid bij Westervoortse ondernemers door samenwerking.

Bewegen; positief effect op je gezondheid

Een gezonde levensstijl door te sporten voor jong en oud. Voor de een kan dit op individuele basis en voor de ander is lidmaatschap bij een vereniging een stimulans. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
Voorzien in goede en betaalbare sportfaciliteiten en zorgen voor voldoende prikkels om inwoners te motiveren te gaan bewegen.

Betrekken maakt betrokken

Gebrek aan betrokkenheid in het dorp is vaak het gevolg wanneer het vertrouwen in elkaar en het omgaan met conflicten niet voldoende zijn ontwikkeld. Inwoners voelen zich meer betrokken wanneer zij hebben kunnen bijdragen in de besluitvorming. Daarvoor is het nodig dat we constructief met elkaar in discussie kunnen gaan en voldoende vertrouwen en veiligheid ervaren.

Inwoners beschikken veel meer over ideeën en creativiteit voor duurzame oplossingen op allerlei maatschappelijke vraagstukken dan we denken. Met het stimuleren van burgerinitiatieven en het faciliteren ervan, kan meer bereikt worden.

                                   

                                           Doe mee!

De oplossingen voor onze uitdagingen mogen niet blijven liggen en kan niet op zich laten wachten. Het is tijd om het samen te gaan doen! Doet u mee? Stem 16 maart a.s. op lijst 1, CDA Westervoort, kandidaat nummer 3.

                         Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar: stanley@giccon.nl

Kijk hier voor het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 Team CDA Westervoort 

bottom of page