top of page
Pastorale counseling Giccon.jpg

Pastorale Counseling

Wat is Pastorale Counseling?
Pastorale zorg is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de hele gemeente (kerk). Je zou dit ook ‘omzien naar elkaar’ kunnen noemen in de breedste zin van het woord. Dit alles naar het voorbeeld van Jezus; de Goede Herder.
Pastorale Counseling is een gespecialiseerd onderdeel van pastorale zorg
.

Er kunnen situaties zijn waardoor je binnen jouw eigen kerk of gemeente niet de hulp kunt vinden die je nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat er te weinig draagkracht is in de gemeente en/of er een meer gespecialiseerde vorm van pastorale zorg nodig is et cetera. Of misschien ben je helemaal niet aangesloten bij een kerk of gemeente. Extern een pastoraal traject aangaan, kan dan wenselijk zijn.

 

Het algemene hoofddoel van Pastorale Counseling is het leven van mensen te veranderen naar het beeld van Christus en tot eer van God.
 

Pastorale Counseling wil mensen helpen te ontdekken hoe zij met hun persoonlijke situatie kunnen leren omgaan en ontdekken wat Gods bedoeling daarmee is. Een vorm van hulpverlening die prima naast een reguliere behandeling kan bestaan en soms zelfs als een aanvulling daarop.

 

Ambulante hulp
Als counselor bied ik ambulante pastorale hulp bij problemen als geloofsonzekerheid,  angst, depressie, schuldgevoelens, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, identiteitsvragen, burn-out en stress, traumaverwerking, seksuele problemen, verslaving, et cetera.
 

Het is mogelijk dat de klachten die je hebt tijdens de gesprekken te maken hebben met andere problemen dan deze die jij ervaart. Ook kunnen er andere moeilijke dingen opduiken die op het eerste zicht niets met jouw aanvankelijke klacht te maken hebben. Je bent bereid de dingen die aangesneden worden op een zinvolle wijze te bespreken. Indien je daarvan het nut niet ziet, meld je dit en is het de bedoeling de begeleiding samen te evalueren. In het hulpverleningsproces garandeer je alle zelfbeschikking die nodig is om zelfstandig te kiezen voor de voortzetting van de begeleiding.
 

Indien jouw problemen van die aard zijn dat je niet langer in het dagelijks leven kunt functioneren, zodat er noodzaak is voor opvang, adviseren ik je hulp te zoeken via een gepast opvangcentrum.

 
Werkwijze
Tijdens het eerste gesprek wordt een analyse van jouw situatie gemaakt. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld voor de hulpverlening en ontvang je een uitleg over de afspraken in de begeleiding. Meestal start een begeleiding met een vijftal gesprekken met een frequentie van één gesprek per twee weken. Nadien wordt het effect van de hulp geëvalueerd, waarna besloten of verder hulp noodzakelijk is en hoe die het best kan verlopen. Het is mogelijk dat – indien je dat wenst – tijdens een begeleiding één of meerdere gezinsleden of een pastoraal werker uit de eigen plaatselijke gemeente worden betrokken.

 

Financiën

Voor het aanbieden van gesprekken ben ik als zzp’er afhankelijk van een persoonlijke bijdrage van de hulpvrager. Deze wordt gebruikt om de loon te betalen, en ook de vaste kosten als huur, verwarming, telefoon, computerdiensten, enzovoort.

 

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Het uitgebreide intakegesprek (1,5 uur) kost € 90,-. Gesprekken daarna kosten € 75,- voor individuele gesprekken. Ik vind het van belang dat pastorale zorg voor iedereen toegankelijk is. Indien de financien voor je een probleem zijn ga ik graag met je in gesprek om samen te kijken naar wat wel haalbaar is in jouw situatie.

Wil je meer weten of je direct aanmelden? Neem dan gerust contact met me op.

bottom of page