top of page
Ingenieurs aan het werk

026inbeweging

Wij helpen mensen die op verschillende gebieden in hun leven een achterstand hebben opgelopen. Of het nu door werkloosheid, sociaal isolement, burn-out of psychische aandoeningen komt; wij helpen hen zich te ontwikkelen, met kennis en vaardigen om te rehabiliteren, participeren en te re-integreren naar werk.

Werk staat niet alleen voor inkomen maar ook voor daginvulling, sociale contacten, zingeving. Rolherstel, herstel van identiteit, herstel van gezondheid.

Wat zet jou in beweging?

Wij geloven in de potentie van mensen en werken vanuit de relaties, waarbij we steeds de verbinding maken met onze clienten op een manier die passend is. Hierdoor creëren wij een vertrouwensband wat fundamenteel is om in beweging te komen. 

Met 026inbeweging helpen we mensen, die om een of andere reden , (nog)niet aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen maar wel een werkwens hebben. Met een holistisch maatwerkprogramma, waarin we verschillende instrumenten gebruiken, helpen wij de clienten zichzelf te ontwikkelen in hun zoektocht naar identiteit, bestemming en werk.

 

De zelfregie en zelfmanagement van de client staat hierbij centraal. Het programma wordt zo goed mogelijk afgestemd op de mate waarin de client zelf de regie kan voeren, door samen vast te stellen wat hij zelf wil en kan. Het programma moet aansluiten bij de wensen, behoefte en de situatie van de client. Met de client wordt buiten werk, ook gekeken naar de andere leefgebieden.

 

Met de Individuele Rehabilitatie Benadering werken we met blokken. Ze ordent, visualiseert en vereenvoudigt. Het helpt om de besproken informatie vast te houden en te delen met/generaliseren naar het dagelijks leven en netwerk. Het tempo en de regie ligt bij de cliënt en hij of zij maakt (weer) verbinding met eigen kracht of kracht uit het netwerk. 

Met behulp van de blokken ondersteunen we de client om zelf hun krachten en klachten (draagkracht/draaglast) in beeld te brengen, maar ook tastbaar en concreet te maken. Met de blokken bouwen clienten een huidige en gewenste situatie na. Het visualiseren van de huidige en toekomstige situatie geeft overzicht en inzicht. Daardoor kunnen clienten makkelijker zelf beslissingen nemen over hun leven. Ook maken ze weer verbinding met hun eigen kracht of steun uit hun netwerk. Een ander positief effect van deze methode is dat cliënten hun probleem of situatie letterlijk van een afstandje kunnen bekijken. Dit geeft ruimte om na te denken over wat ze zelf ermee willen. 

Het 7Life communicatiekracht-methode wordt ingezet om de client zichzelf beter te leren kennen. De clienten wordt geleerd om bewuste keuzes te maken, of nieuwe kanten te ontdekken van het gedrag en ons zijn. Clienten krijgen inzicht in zijn of haar stijl van communiceren. Ook nieuwe inzichten biedt over wat daaronder ligt: jouw talenten en kwaliteiten; jouw drijfveren, normenen waarden; zelfs jouw 'zijn', jouw identiteit. Je eigen communicatiestijl schijnt een licht op het 'ik' van de client in contact met anderen. Met deze methode leert de client keuzes te maken die bij ze passen.

Wie wij zijn?

Stanley Neyndorff   06 253 628 67

Eva Trompetter       06 812 556 43 

bottom of page