06 253 628 67

©2020 door Giccon

WorldCafe

Het WorldCafe is de vorm om echt in beweging te komen. De weg van het WorldCafe is die van het ontdekken van het gemeenschappelijk belang en het doen van groeien van collectieve kennis om van daaruit te kijken naar wat de groep wil en wat de deelnemers ontdekken aan oplossingen waarvoor zij hun verantwoordelijkheid willen nemen.

 

Het is een werkvorm van inventariseren van wensen en ideeën van de deelnemers en om een levendig dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen. 

Voordelen

 • Als mensen echt in gesprek willen komen

 • Gebruik gemaakt van `bottom up`denken

 • Iedereen krijgt gelegenheid input mee te geven aan het management

 • Management geeft commitment om met de input aan de slag te gaan

 • Mooie start voor langlopend veranderingstraject

 

Mogelijkheden van WorldCafe
Intern

 • Wat leeft er echt bij de medewerkers

 • Komen tot een meer transparante organisatie

 • Er is behoefte aan innovatieve producten en diensten

 • De organisatie wil groeien en wil draagvlak creëren


Extern

 • Hoe kunnen binnen een regio of gemeente overheid, politiek en ondernemers samen in tijden van crisis tot een werkbare oplossing komen

 • Met elkaar in gesprek over de toekomst van de organisatie met de mogelijkheid nu eens echt out of the box te denken