top of page
Wordcafe Giccon.jpg

WorldCafe

Worldcafe is een brainstormmethode speciaal voor grote groepen. Naast een plenair gedeelte waar de methode van het Worldcafe uitgelegd wordt, volgt het uit elkaar gaan in kleinere groepen. Elke groep behandeld een vraagstuk die begeleid wordt door een host. Na een nader te bepalen aantal minuten wisselen de groepen van vraagstuk. Elk groepslid gaat naar een ander vraagstuk zodat er ook afwisseling zit in de mensen met wie u het vraagstuk behandelt. De host schuift niet door. Aan het eind van de dag zijn er concrete oplossingen van vraagstukken waar verder mee aan de slag gegaan kan worden.

Voordelen

  • Mensen komen echt in gesprek met elkaar

  • Er wordt gebruik gemaakt van `bottom up`denken

  • Iedereen krijgt gelegenheid input mee te geven aan het management

  • Management geeft commitment om met de input aan de slag te gaan

  • Mooie start voor langlopend veranderingstraject

 

Mogelijkheden van WorldCafe
Voorbeeld intern

  • Inventariseren wat er echt leeft bij de medewerkers

  • Komen tot een meer transparante organisatie

  • Ideeën bedenken voor innovatieve producten en diensten

  • Draagvlak creëren op het moment dat de organisatie wil groeien


Voorbeeld extern

  • Hoe kunnen binnen een regio of gemeente overheid, politiek en ondernemers samen in tijden van crisis tot een werkbare oplossing komen?

bottom of page