Wees onderscheidend

Wij houden de communicatie levend! GIC Consultancy is een trainings- en adviespraktijk en zijn als raadgevers een gesprek- en sparringspartner. Met gezond verstand  ondersteunen wij in het bedenken van creatieve oplossingen en geven inspiratie, trainen, coachen en adviseren ondernemers, directies en management op het gebied van uiteenlopende ondernemers- en managementvraagstukken.
 
Het dienstenpakket is afgestemd op de behoefte en wensen van de opdrachtgever. Uw onderneming ondersteuning verlenen met het vinden en behouden van trouwe klanten met onderscheidende klantwaarde en gedreven medewerkers met de juiste processen is ons uitgangspunt. Hierbij maken we gebruik van verschillende op elkaar afgestemde vakgebieden zoals Sales, MarketingCommunicatie, Personal Development & Management,  Leadership Development, ondernemerschap en Performance management.  
 
Onze expertise en ervaring ligt op het terrein van het maken van de vertaling van klantwensen naar organisatiedoelen en met gebruik van het organisatie kwadrantmodel van perspectieven (klant/markt, bedrijfsprocessen/mensen, innoveren/leren en groeien, financiën), dit praktisch vorm te geven. En het inzichtelijk maken van alle inspanningen binnen een onderneming en verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld klanttevredenheid en winstgevendheid, door gebruik te maken van ons Performance managementmodel. Met als doel: waardeoptimalisatie en continuïteit.